Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu informuje, że w pierwszej połowie kwietnia planowane jest przeprowadzenie rekrutacji  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze.
Szczegóły rekrutacji zostaną opublikowane po podjęciu odpowiedniego Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze.