Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze na rok szkolny 2015/2016 w trakcie przygotowania.